Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Kesämäen Leipomo Oy:n asiakasrekisteri

Laatimispäivä 1.6.2018, päivitys 1.6.2021

Rekisterinpitäjä

Kesämäen Leipomo Oy, y-tunnus 2874463-4
Karankokatu 3, 53810 Lappeenranta
Puh. 05-4569175
Sähköposti [email protected]
www.kesamaenleipomo.fi

Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö

Sari Hirvi
Puh. 05-4569175
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten käsittelyyn sekä asiakaspalautteen käsittelyyn. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Rekisterin sisältö

Tilaustenkäsittelyyn vaadittavat tiedot: Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Tämän lisäksi laskutusasiakkailla: Tilaushistoria, (Postiosoite, muut laskutustiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkaalta yhteydenoton tai tilauksen teon yhteydessä, puhelimitse/sähköpostitse/paikan päällä. Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältöä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut oikeudet

Rekisteriin kuuluvalla asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaan henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä ellei lainsäädäntö/erääntyneet saatavat estä tietojen poistamista.